• screen 3

   

   

 • screen 2


   

 • screen 2


   

 • screen 3

   

   

 • screen 3

   

   

 • screen 3

   

   

 • screen 3

   

   

Fotografije: Festival rakije - : 7

Festival rakije "Srpska rakija" 2014, Dom sindikata , Beograd. Izvor - "Večernje novosti" - Beograd.